Dodatni milion dinara za tretman pasa lutalica u Paraćinu

Vesti | Srbija

Opštinsko veće Opštine Paraćin je na poslednjoj sednici donelo dva rešenja koja se odnose na tekuću budžetsku rezervu.

Foto: Milisav Pajević

Prvo je rešenje o prenosu sredstava budžeta koje nije moguće iskoristiti u tekuću budžetsku rezervu i rasporedu istih kod Uprave za investicije, u iznosu od dva miliona dinara.

Ta sredstva, opredeljena za izradu tehničke dokumentacije za transfer stanicu za komunalni otpad, neće biti utrošena u ovoj budžetskoj godini, pa se vraćaju u tekuću budžetsku rezervu.

Sa druge strane, postoji potreba za sufinansiranjem projekta „Razvoj GIS-a u opštini Paraćin”, po ugovoru o donaciji, za šta sredstva nisu opredeljena budžetom za ovu godinu, pa će ta dva miliona biti opredeljena za tu namenu.

I drugo rešenje se odnosi na prenos sredstava u tekuću budžetsku rezervu.

Na osnovu sagledavanja realizacije rashoda na pozicijama unutar finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika, procenjeno je da do kraja budžetske godine neki neće u potpunosti biti realizovani, konkretno sredstva namenjena javnoj higijeni.

Кako su sa druge strane predviđena nedovoljna sredstva za zbrinjavanje i neophodan tretman pasa lutalica, ta sredstva se nadomešćuju prenosom milion dinara iz tekuće budžetske rezerve.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Paraćin u slici i reči“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini.