Dobri proizvodni rezultati Hidroelektrana na Trebišnjici

Region | Hidro

Foto-ilustracija: Pixabay

Direktor Hidroelektrana na Trebišnjici gospodin Gordan Mišeljić izjavio je da su Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) ovu godinu započele dobrim proizvodnim rezultatima.

Gospodin Mišeljić je istakao da je za nepun mart 2016. godine ostvarena proizvodnja od 128 odsto, a dodao je i da se nada da će ove godine biti premašen plan proizvodnje električne energije koji iznosi 1047GWh.

Naveo je da će investicije biti nastavljene, a kao značajne izdvojio je završetak ododnog tunela Bileškog polja, završetak kanala kroz Fatničko polje, rekonstrukciju kompenzacionog bazena u Fatničkom polju, kao i završetak projekta „Gornji horizonti“. Istakao je da se uskoro očekuje i početak radova na HE „Dabar“.

Sandra Jovićević