Dobri proizvodni rezultati Elektroprivrede Republike Srpske u januaru

Region

Foto-ilustracija: Pixabay

Zahvaljujući povećanim dotocima u hidroakumulacije u Republici Srpskoj, od decembra ovaj energetski sistem u kontinuitetu plasira bilansne viškove električne energije sistemima u okruženju. Decembarske kiše delimično su popravile, ali ne i nadoknadile hidrološku godinu. Sistem je potpuno stabilizovan, pa je do kraja 2017. plasirano oko 200GWh viška električne energije, u vrednosti od približno 16 miliona maraka.

Ukupan plan proizvodnje u 2018. godini je 1.062 GWh, a u ovom momentu je proizvedeno 55 GWh električne energije. Јanuarski plan prebacile su HE Bočac i HE Višegrad. U hidroenergetskom sistemu Trebišnjica svi agregati su u pogonu. Kota najznačajnije domaće hidroakumulacije, Bileća, iznosi 389 metara i ima trend rasta. Zalihe vode, pretvorene u energiju, iznose 953 GWh. Hidroelektrane na Trebišnjici ostvarile su dobru proizvodnju i na međudotoku, vodi u slivu između brana Trebinje 1 i Trebinje 2. I naredni period donosi nove padavine.

Prvog januara, Elektroprivreda je raspisala tender za prodaju viškova struje. Radi se o količini od 110 GWh, na osnovu čega će Elektroprivreda Republike Srpske prihodovati 14 miliona maraka. Ovogodišnji plan proizvodnje Elektroprivrede Srpske, iznosi 5.591 GWh električne energije.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević