Dobiti toplotnu i električnu energiju od biomase

Region

bmProjekat kogeneracionog sistema dalјinskog grijanja Sokoca na biomasu, kojim je predviđeno da se uz toplotnu energiju za dalјinsko grejanje dobija i električna energija, a koji je podržala i Vlada Republike Srpske, predstavlјen je u petak na Jahorini. Evropska banka za obnovu i razvoj /EBRD/ u okviru regionalnog projekta energetske efikasnosti, koji finansira Investicioni okvir za Zapadni Balkan, finansirala je izradu projektne dokumentacije za ovaj pilot projekat, koji bi trebalo da bude realizovan putem javno-privatnog partnerstva. Realizacija projekta trebalo bi da obezbedi održivost postojećeg sistema dalјinskog grejanja Sokoca i njegovog proširenja na preostali dio urbanog dijela opštine, te na neka prigradska naselјa.

Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Milenko Todorović u izjavi za medije podsetio je da je Vlada Srpske, nakon dobijenog mišlјenja ministarstava finansija, prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, te Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, u decembru prošle godine podržala navedeni projekat. „Nadamo se da će javno-privatno partnerstvo dovesti do uspeha ovog projekta i da će Sokolac dobiti kvalitetno grejanje“, rekao je Todorović navodeći da bi sistem dalјinskog grejanja na biomasu trebalo da obezbedi 4,1 megavata toplotne energije i jedan megavat električne energije. Ministar spolјne trgovine i ekonomskih poslova BiH Mirko Šarović istakao je da je ovo ministarstvo jedan od partnera u projektu.

„Reč je o projektu koji doprinosi energetskoj efikasnosti i korištenju obnovlјivih izvora energije putem korištenja otpada, odnosno biomase“, rekao je Šarović ističući da ovaj projekt predstavlјa deo akcionog plana BiH za obnovlјive izvore energije. Prema njegovim rečima, sprovođenjem ovog projekta Sokolac bi dobio kvalitetno grejanje, oslobodi bi se biootpada i dobio izvesne količine električne energije. Načelnik Sokoca Milovan Bjelica rekao je da se u narednom periodu može očekivati kompletiranje dokumentacije, a da bi u martu mogao biti objavlјen međunarodni tender za javno-privatno partnerstvo za realizaciju projekta. Cilј današnjeg predstavlјanja

„Sistema dalјinskog grejanja sa kogeneracijom na biomasu u Sokocu“ bio je da se potencijalni investitori pre objavlјivanja javnog poziva za realizaciju projekta i sprovođenje tenderske dokumentacije upoznaju sa projektom i njegovim osnovnim uslovima, kako bi uspešnije pripremili svoje ponude. Šef Kancelarije EBRD za BiH Ijan Braun ocenio je da ovaj projekat ima potencijal da posluži kao dobar model snabdijevanja građana čistijom i jeftinijom energijom. „Ono što je najvažnije jeste da bi projekat trebalo da bude urađen na način koji neće optrećivati budžet opštine“, istakao je Braun. Procenjena vrednost investicije iznosi 15,2 miliona KM.

www.srna.rs