Do zaštite voda kroz internacionalni ekološki projekat „Parlament riba“

Region | Održivi razvoj

reg1413062016

Od 10. do 20. juna 2016. godine u Kotoru u Crnoj Gori realizuje se internacionalni ekološki projekat „Parlament riba“.

U okviru projekta organizovana je izložba na temu promocije globalne opasnosti po okeane od otpada, a početkom jula biće održana i pozorišna predstava na ovu temu. Početkom juna 2016. godine projekat je realizovan u Tivtu gde je organizovana akcija sakupljanja otpada na obali, a u kojo su učestvovali učenici osnovnih škola.

Internacionalni ekološki projekat „Parlament riba“ realizuje se u pojedinim evropskim regionima u cilju motivisanja građana u oblasti zaštite voda.

Sandra Jovićević

foto: dan.co.me