Do sada uloženo oko 100 miliona evra u ekološku modernizaciju ogranka TENT

e info

Krajem prošle nedelje, grupa studenata i profesora Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu obišla je deponiju pepela i šljake u TENT A.

Studenti koji pohađaju program „Inženjerstvo zaštite životne sredine“ upoznali su se sa radom deponije, proizvodnim sistemima u elektrani, kao i merama koje se preduzimaju u cilju zaštite životne sredine.

Šef Službe unutrašnjeg transporta uglja i otpreme pepela u TENT A gospodin Dragan Čolić izjavio je da je u prethodnim godinama u ekološku modernizaciju ogranka TENT uloženo preko 100 miliona evra. Kako je istakao, u narednom periodu biće uvedena tehnologija prikupljanja, transporta i deponovanja pepela i šljake koja se već primenjuje na TENT B i bloku A5 TE „Kolubara“.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs