Do kraja godine usvajanje Nacrta zakona o smanjenju gasova sa efektom staklene bašte

Srbija | Klimatske promene

srbijagovrs

U utorak 9. februara 2016. godine održana je Treća sednica Nacionalnog saveta o klimatskim promenama.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je da Nacrt zakona o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte ima za cilj uvođenje obaveza monitoringa i izveštavanja o emisijama ovakvih gasova iz industrijskih postrojenja. Ona je podsetila da je pomenuti nacrt zakona izrađen u okviru IPA projekta iz 2012. godine, kao i da predstavlja prvi zakon u oblasti klimatskih promena, a dodala je i da se njegovo usvajanje očekuje do kraja 2016. godine.

Gospođa Snežana Bogosavljević Bošković istakla je da je cilj da se rad u oblasti klimatskih promena unapredi, učini transparentnijim i efikasnijim, kao i da se kreira na način da ispuni potrebe sa aspekta zahteva međunarodne zajednice, procesa harmonizacije nacionalnog sa evropskim zakonodavstvom, ali i održivog i konkurentnog razvoja privrede u Srbiji. Navela je da je izrađen Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj i Druga nacionalna komunikacija koji daju presek stanja po pitanju emisije gasova sa efektom staklene bašte, očekivani trend emisija u periodu od 2020. do 2030. godine, kao i opcija smanjenja ovakvih emisija.

Podsetila je i da je resorno ministarstvo u saradnji sa predstavnicima Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu izradilo i publikaciju „Zagrevanje useva – kako odgovoriti?“, čiji je cilj smanjenje potencijalnih gubitaka u poljoprivredi pod uticajem klimatskih promena. Kako je dodala, na osnovu publikacije urađena je detaljna analiza potreba, troškova i dobiti od adaptacije na izmenjene klimatske uslove za sektor poljoprivrede, vodnih resursa, vodoprivrede, šumarstva i biodiverziteta.

Sandra Jovićević

foto: srbija.gov.rs