Gotovo 80 miliona evra za OIE, energetsku efikasnost i elektromobilnost u Hrvatskoj

„Nakon što su zbog pandemije koronavirusa naši programi bili na čekanju, tokom juna Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost i službeno nastavlja sa svim planiranim aktivnostima. Do kraja godine građanima i privredi planiramo da dodelimo više od 600 miliona kuna bespovratnih sredstava“, najavio je direktor Fonda Siniša Kukić.

Do kraja godine, Fond za zaštitu za zaštitu okoline i energetsku efikasnost u Hrvatskoj putem javnih poziva i konkursa građanima i privrednim subjektima planira dodeliti više od 600 miliona kuna bespovratnih sredstava (gotovo 80 miliona evra). „Nakon što su usled posebnih mera zbog pandemije koronavirusa naši programi bili na čekanju, u toku juna Fond i službeno nastavlja sa svim planiranim aktivnostima. Novi nacionalni javni pozivi uglavnom se odnose na programe energetske efikasnosti“, kazao je Kukić.

Foto-ilustracija: Science in HD

Deo planiranih aktivnosti Fond je prilagodio trenutnoj situaciji pa je tako jedna od prioriteta i sanacija štete od zemljotresa. Konkretno, građanima Zagreba, kao i Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, će se s do 8.000 kuna (oko 1.000 evra) sufinansirati kupovina kondenzacionih kotlova u kućama i stanovima pogođenim zemljotresom. Za sufinansiranje će biti dostupna onlajn prijava preko stranica Fonda. Očekuje se i nastavak sufinanciranja energetske obnove porodičnih kuća, nakon što je Vlada RH donela Izmene i dopune tog programa. Javni poziv sa svim uslovima sufinansiranja biće objavljen krajem juna, a građani će za prikupljanje i izradu potrebne dokumentacije imati vremena tokom leta jer će službeno primanje ponuda putem onlajn aplikacije započeti početkom septembra.  Postotak sufinansiranja će za sve građane biti 60 odsto, dok će ranjivim grupama građana Fond obnovu u potpunosti finansirati. Listu prioritetnih kuća za pojedina područja će izraditi i predložiti lokalni centri za socijalnu pomoć.

Posebni javni pozivi biće objavljeni za korištenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima i javnim ustanovama, ali i za porodična poljoprivredna imanja.

Foto-ilustracija: Unsplash (John Cameron)

Krajem juna i u prvoj polovini jula, Fond nastavlja i sa sufinansiranjem kupovine električnih vozila. Osigurano je po 22 miliona kuna (gotovo 3 miliona evra) za građane i isto toliko za pravne osobe, dok će dodatnih 10 miliona kuna (oko 1,3 miliona evra) biti uloženo u sufinansiranje punjača za električna vozila. Procedura prijave biće vrlo slična kao u prethodnih godina, a subvencije za kupovinu električnih automobila iznosiće do 70 hiljada kuna (oko 9,3 hiljade evra). Kako bi se podsticao dalji razvoj održive mobilnosti, u septembru se planira objaviti i javni poziv za sufinansiranje kupovine energetski efikasnih vozila na alternativna goriva za gradski prevoz vredan 100 miliona kuna (oko 13 miliona evra), te onaj za promociju projekata integrisanog i inteligentnog saobraćaja i razvoja infrastrukture za alternativna goriva na lokalnom i regionalnom nivou u vrednosti od 30 miliona kuna (gotovo 4 miliona evra).

Nastavlja se i s aktivnostima u sektoru zaštite životne sredine pa će osim komunalne infrastrukture na ostrvima biti sufinansiran i prevoz otpada na kopno. Takođe, kao nacionalni nosilac projekta nabavke kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada koji se sufinansira iz strukturnih fondova, Fond nastavlja i s nabavkom i isporukom više od milion kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada različitih veličina i zapremina hrvatskim gradovima i opštinama.

Izvor: Fond za zaštitu okoline i energetsku efikasnost