Do kraja februara rok za predlog rešenja za finansiranje projekta Bloka II

Region

reg-te-pljevljaMinistarstvo ekonomije Crne Gore je saopštilo da je kraj februara 2017. godine konačan rok do kojeg Škoda Praha treba da dostavi rešenje za realizaciju i finansiranje projekta Bloka II TE Pljevlja. Ovo rešenje se očekuje u skladu sa Ugovorom o izradi Glavnog projekta (EWA ugovor) i Ugovorom o izvođenju radova (EPC ugovor) koji su potpisani sa Škodom Praha 29. septembra 2016. godine. To je potvrđeno prekjuče na sastanku kvalifikovanih akcionara u Elektroprivredi Crne Gore – Vlade Crne Gore i kompanije A2A, sa Upravljačkim komitetom za nastavak aktivnosti na izgradnji Bloka II TE Pljevlja.

Akcionarima je prezentovan Izveštaj o aktivnostima na izgradnji Bloka II TE Pljevlja koji je pripremio Upravljački komitet za nastavak aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

U Izveštaju se navodi da je Škoda Praha imala prezentacije mogućih alternativnih načina finasiranja i da je, prema najavama češke firme, ta kompanija u fazi finalnog dogovora sa drugim mogućim finansijerima koji bi jednim delom kreditirale Projekat Bloka II. Njihova očekivanja su da će to biti do kraja februara ove godine.

U međuvremenu, Upravljački komitet za nastavak aktivnosti na izgradnji Bloka II TE Pljevlja nastaviće aktivnosti na razradi alternativnog modela realizacije i finansiranja projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja, koji bi se mogao implementirati u slučaju da Škoda Praha ne uspe da obezbedi finansiranje projekta. Naime, upravljački komitet razmatra i mogućnost da EPCG finansira projekat sopstvenim sredstvima i kreditnim zaduženjem formirajući snažan projektni tim, pojačan eksternim ekspertima, koji bi sprovodio sve potrebne aktivnosti na Projektu.

Pod uslovom da Škoda nađe kreditora za projekat, moguće je odmah otpočeti sa aktivnostima vezanim za realizaciju EWA Ugovora. Ukupno projektovanje trajalo bi 18 meseci, a nakon pola godine od obezbeđivanja kreditnih sredstava planirani su početni radovi na terenu.

Izvor: mek.gov.me

Vesna Vukajlović