Do 2020. godine Crna Gora mora reciklirati 50 odsto otpada

Region | Upravljanje otpadom

otpad novosti.rs

Predstavnik nevladine organizacije „Green Home“ iz Crne Gore gospođa Azra Vuković izjavila je da Zakon o upravljanju otpadom predviđa da do 2020. godine bar 50 odsto od ukupne količine sakupljenog otpada bude pripremlejno za ponovnu upotrebu i reciklažu. Ona je dodala da zvanični podaci pokazuju da je ovaj procenat sada 2,6 odsto što je nedovoljno. Takođe je istakla primer Slovenije koja je u proteklih 10 godine povećala procenat recikliranog otpada na 61 odsto i smanjila količinu deponovanog otpada na 121 kilogram po stanovniku.

Gospođa Azra Vuković je navela i da Crna Gora ima plan da izgradi postrojenje za termičku obradu otpada kako bi centralizovala ovakav sistem, ali da bi ovakvo rešenje dovelo do drugih problema. Prema njenim rečima, izgradnja ovakvog postrojenja je veoma skupa, a i operativni troškovi bi se uvećali zbog prevoza otpada.

Kako je istakla, potrebno je izgraditi postrojenje koje će omogućiti reciklažu otpada u procentu koji je sada definisan u Zakonu o upravljanju otpadom.

Sandra Jovićević

foto: novosti.rs