Direktor EMS-a povodom izjava Janeza Kopača

Srbija

Elektromreza_Srbije_LogoDirektor sekretarijata Evropske zajednice Janez Kopač je krajem prošle nedelje izjavio da bi Srbija zbog nerešenih pitanja u energetici, pre svega kašnjenja u razdvajanju delatnosti u Srbijagasu, mogla da se suoči sa sankcijama EZ i teškoćama u pregovorima o članstvu u EU.

Prema rečima Kopača, pored Srbijagasa drugo otvoreno pitanje odnosi se na članstvo EMS-a u Birou za dodelu koordinisanih preograničnih kapaciteta u Podgorici, a za EMS je sporna tarifa od 40.000 evra koja mora da se plati, dok se treće otvoreno pitanje odnosi na saradnju EMS-a i kosovskog operatera prenosa KOSTT koja predvidja osnivanje nove firme za snabdevanje, što do sada nije učinjeno.

Generalni direktor Javnog preduzeća Elektromreža Srbije (EMS) Nikola Petrović uputio je juče direktoru Sekretarijata Evropske zajednice (EZ) Janezu Kopaču pismo u kome se navode dodatne činjenice i stiče uvid u celokupnu situaciju.

Petrović je naveo i da je tokom nedavno održanog sastanka predstavnika EMS-a i EZ objašnjena hronologija aktivnosti EMS-a i da je uručena celokupnu prepiska tog JP sa Centralnom agencijom za alokaciju u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO) u Podgorici i da se Kopač sam uverio u nedorečenost stavova SEE CAO.

„I posle devet meseci komunikacije izmedju EMS-a i SEE CAO, EMS i dalje ne zna uslove za ulazak u vlasničku strukturu, niti je SEE CAO izmenio pristupnu taksu za svoje usluge, kako je dogovoreno na našem zajedničkom sastanku u Beču 26. novembra 2015. godine“, napisao je Petrović.

On je naglasio i da je JP EMS javno preduzeće i da za svako plaćanje mora da ima jasno i precizno opredeljenu i definisanu namenu i podlogu u zakonu.

Petrović je naveo i da ga je iznenadio Kopačev predlog u pogledu odnosa EMS-a i kosovskog operatera prenosa  KOSTT, da EMS sam jednostrano pogazi Briselski sporazum.

V.V.