Digitalizacija Beča – od školstva do poljoprivrede

Foto-ilustracija: Unsplash (Philipp Deus)

Gradonačelnik Beča Mihael Ludvig je u gradskoj većnici nedavno predstavio prve rezultate „Digitalne agende 2025“ zaključene 26. septembra 2019. godine. Do sada su u digitalizaciji Beča izvršeni sledeći koraci:

U školama i vrtićima deca koriste interaktivna didaktička pomagala kao što je robot „Digi Box“. U pitanju je digitalni robot u obliku pčelice. Iako je otpočeo kao mali projekat sa nabavkom samo 25 robota-pčelica, „Digi Box“ će uskoro biti proširen na 228 bečkih škola i 350 vrtića. Robot može da se kreće po različitim podlogama, a dugmići na „leđima“ robota-pčelice služe za programiranje i pamte do 40 naredbi. Dok njime rukuju, deca se ne uče samo programiranju, nego i analitičkom razmišljanju, prostornoj orijentaciji i rešavanju problema.

Digitalizacija se uspešno sprovodi u srednjim školama kroz nove predmete i smerove koji učenicima pružaju mogućnost da razviju postojeće kompjuterske veštine. Trgovačke škole sada imaju dodatni predmet o digitalnim uslugama. U saradnji sa gradom, bečke IT-firme nude praksu za obrazovni profil Razvoj aplikacija. Do sada je praksu završilo 70 učenika, a u budućnosti se očekuje ukupno 200 novih polaznika. Takođe, bečki Fond za subvencionisanje radnika je organizovao program „Digi-Winner“ kojim se starijim nezaposlenim licima nudi obuka i usavršavanje u programiranju u visini do 5 hiljada evra. Beč je za ovaj program izdvojio sredstva u visini od 3,5 miliona evra.

Kako bi se regulisao saobraćaj i smanjile gužve, glavni grad Austrije je postavio i umrežio pametne semafore koji su opremljeni senzorima za vremenske uslove. Takođe, Beč razvija pametnu poljoprivredu i radi na jačanju digitalizacije finansirajući pojedinačne projekte u visini do 400 hiljada evra.

„Digitalna agenda“ je neka vrsta radnog dokumenta koji se neprestano dopunjuje, evaluira i služi za pregled aktuelnih bečkih projekata. Jedno od osnovnih načela digitalne agende je grad kao usluga tj. grad koji služi građanima kao digitalna platforma i doprinosi boljem kvalitetu života.

Izvor: Eurocomm-PR