Derventa uvodi sistem reciklaže otpada

Region | Upravljanje otpadom

Kontejneri-za-reciklazu

U opštini Derventa u Bosni i Hercegovini u toku je postavljanje reciklažnih kontejnera.

Direktor JKP „Komunalac“ gospodin Grozdan Ružičić izjavio je da se kontejneri postavljaju u okviru projekta „Nabavka opreme za prikupljanje i reciklažu otpada“ čija je vrednost oko 80 hiljada KM. Dodao je da projekat finansira Fond za zaštitu životne sredine i JKP „Komunalac“ približnim iznosima. Istakao je da će u okviru projekta planirana nabavka posebnog vozila, 30 zatvorenih i 10 reciklažnih kontejnera.

Kontejneri za reciklažu postavljeni su u školskim dvorištima i Kineskoj četvrti u gradu Derventa, a deo kontejnera biće raspoređen i u seoskim sredinama. Građani će u kontejnerima moći da odlažu papir, staklo, plastiku i metal, dok će oni koji žive u prigradskim naseljima dobiti besplatne vreće za papir i PET ambalažu.

Sandra Jovićević

foto: juznevesti.com