Deponijski gas za proizvodnju električne energije na deponiji Ramići u Republici Srpskoj

Region | Upravljanje otpadom

otpad novosti.rs

Direktor preduzeća „Dep-ot“ gospodin Novo Grujić u intervjuu za „Glas Srpske“ istakao je da je izgradnja sanitarne kasete za odlaganje smeća na regionalnoj deponiji u Ramićima u Republici Srpskoj završena, kao i da su u toku radovi na sistemu za štetne gasove.

On je dodao da se očekuje da radovi budu završeni do 30. novembra 2015. godine, iako je prvobitno planirano da se posao završi krajem maja 2015. godine. Prema njegovim rečima, kada sistem za štetne gasove bude završen, štetni gasovi će se spaljivati kako bi se dobio gas iz kojeg bi mogla da se proizvodi električna energija. Ovako dobijenom električnom energijom snabdevaće se preduzeće „Dep-ot“, a zatim će biti formirana posebna elektromreža.

Gospodin Grujić je istakao da je u planu i izgradnja reciklažnog centra, a da je ukupna vrednost radova preko 2 miliona evra.

Sandra Jovićević

foto: novosti.rs