Deponija Smiljevići postaje regionalni centar za upravljanje otpadom

Region | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Vlada Kantona Sarajevo je na sednici dala saglasnost na Program aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići u 2017. godini i zadužila Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo za njegovu realizaciju.

Kako je saopšteno iz Vlade KS, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Planom upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period od 2015. do 2020. godine deponija Smiljevići treba biti transformisana u Regionalni centar za upravljanje otpadom. Program sadrži razrađene aktivnosti, nosioce aktivnosti, rokove i potrebna finansijska sredstva i predlog nužnih radova na izgrađenoj infrastrukturi, posebno na otplinjavanju i tretmanu procednih voda, kao i predloge za održavanje deponije i izgradnju novih sadržaja neophodnih za smanjenje količina otpada za odlaganje.

Ukupna procenjena vrednost realizacije programa u ovoj godini iznosi 1.150.000 KM, a prema specifikaciji ova sredstva će biti usmerena na ugradnju novih sondi za metan i izgradnju sistema za otplinjavanje centralne plohe, za merenje količina i sastava procednih voda, praćenje monitoringa procednih voda, za instalaciju pilot uređaja i ekspertize rezultata rada, za ispitivanje stabilnosti deponije i izradu elaborata o mogućnostima njenog proširenja. Program predviđa i izradu projekta izvedbenog stanja za otplinjavanje, kao i izvođenje radova na izgradnji deponije inertnog materijala s reciklažom građevinskog otpada.

izvor: klix.ba

Sandra Jovićević