Deponija Smiljevići dobija reciklažno dvorište

Region | Upravljanje otpadom

Foto: Pixabay

U sklopu transformisanja sarajevske deponije Smiljevići u Regionalni centar za upravljanje otpadom, biće izgrađeno i reciklažno dvorište u kojem će se vršiti reciklaža električnog i elektronskog otpada.

Predstavnik KJKP Rad Mirza Ramić rekao je u razgovoru za Klix.ba kako je prošle godine završena prva faza izgradnje, a dodao je i da su trenutno u toku građevinski radovi. Prema njegovim rečima, završena je gradnja hale u kojoj će biti smeštene različite prese i trake kojim će se vršiti razvrstavanje otpada. Tu će stanovnici moći dovoziti kabasti otpad i električni otpad u limitiranim količinama. Osim toga, moći će dovući i građevinski otpad, zemlju, klasični otpad, rekao je Ramić. Naglasio je i da mogućnost reciklaže električnog i elektronskog otpada u Bosni i Hercegovini predstavlja ogroman korak napred.

Dodao je kako će u narednom periodu biti nastavljena druga faza izgradnje plohe za građevinski otpad koji će se, nakon što bude prerađen, koristiti kao sirovina za proizvodnju određenih stvari. Ramić je istakao kako su prošle godine pokrenuli aktivnosti na tretmanu procednih otpadnih voda, koji će ove godine biti primenjen na sanitarnoj deponiji. U pripremi je i izgradnja kompostane koja će imati zapreminu od 20.000 metara kubnih i sav onaj smeđi otpad koji dospe na deponiju će se tu deponovati. Od toga će se proizvoditi kompost koji će se koristiti za druge namene, poput dohrane biljaka i kultivisanja zelenih površina, rekao je Ramić.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević