Deponija Smiljevići dobija reciklažno dvorište za elektronski otpad

Region | Upravljanje otpadom

Foto: Pixabay

Reciklažno dvorište za odlaganje električnog i elektronskog otpada, kućnih i drugih aparata na deponiji Smiljevići trebalo bi početi sa radom polovinom maja.

Ovo je potvrđeno iz preduzeća “Rad”, gde su istakli da je novi objekat u završnoj fazi izgradnje i da je u toku nabavka opreme za reciklažno dvorište. Trenutno je u toku nabavka kontejnera za različite vrste otpada. Nabavljaju se dve prese za sabijanje i baliranje sekundarnih sirovina, kontejneri za smeštaj radnika, viljuškar i prostorija sa opremom za demontažu krupnog otpada i boks sa opremom za skladištenje opasnog materijala, istakli su iz „Rada“.

Reciklažna dvorišta su od krucijalne važnosti u sakupljanju posebnih vrsta otpada koji se mogu iskoristiti i reciklirati, a ne odložiti na deponiju. Građani će moći u reciklažna dvorišta odložiti kabasti otpad nakon završetka akcija odvoza, kao i određene vrste opasnog otpada, poput baterija, električnog i elektronskog otpada. Osim toga, uskoro će biti kupljena i oprema za recikliranje građevinskog otpada, za šta će biti izgrađena i deponija.

Nabavku opreme finansiralo je Federalno ministarstvo okoline i turizma, sa Editom Đapo na čelu, u iznosu od 185.294 marke, dok je Kanton dao 600.000 KM za građevinske radove, a „Rad“ 220.000 KM.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević