Delegacija Hrvatske učesnik na Svetskom urbanom forumu u Kuala Lumpuru

Region | Održivi razvoj

Foto: mgipu.hr

Učesnici iz 185 zemalja okupili su se u Kuala Lumpuru na 9. Svetskom urbanom forumu (9th World Urban Forum – WUF9) koji je održan od 7. do 13. februara 2018. godine.

Na ovom forumu učestvovala je i delegacija Republike Hrvatske predvođena državnim ministrom Danijelom Meštrićem. Konferencija koju je sazvao UN-Habitat bavila se pitanjima održivog urbanog razvoja, a odaziv učesnika pokazao je jasan globalni odgovor i opredeljenje.

Glavna tema Devetog zasedanja WUF-a „Gradovi 2030, gradovi za sve: realizacija Nove urbane agende“ stavila je fokus na Novu urbanu agendu kao alat i sredstvo ubrzavanja za postizanje Agende 2030 kao i Ciljeva održivog razvoja. Ovo je prva velika konferencija nakon što je Agenda usvojena na Habitat III konferenciji u Quitu, Ekvador.

Izvršna direktorka UN-Habitata Maimunah Mohd Sharif rekla je kako Svetski urbani forum, zahvaljujući svojoj otvorenoj i uključivo prirodi, predstavlja priliku da partneri iz čitavog sveta, zastupajući brojne prioritete i stajališta, doprinesu globalnom razgovoru o našim gradovima i ljudskim naseljima.

Zasedanja su uključivala okrugle stolove na visokom nivou, skupove i propratna događanja koja privlače široki krug učesnika u nastojanju da se uspostavi raznoliki dijalog. Izložba i “urbano selo” koji su bili smešteni u gradskom središtu Kuala Lumpura predstavili su primere projekata, ideja i inicijativa iz stvarnog života kako bi se stvorila promena u svim razmerama.

izvor: mgipu.hr

Sandra Jovićević