Delegacija EU posetila TENT

Srbija

Delegacije Evropske unije predvođena Kristijanom Danijelsonom, generalnim direktorom Evropske komisije za proširenje posetila je termoelektranu „Nikola Tesla A“ i upoznala se sa projektima zaštite životne sredine i oporavkom od posledica poplava 2014. godine.

Danijelson je najveću EPS-ovu termoelektranu posetio zajedno sa Aleksandrom Antićem, ministrom rudarstva i energetike, Majklom Davenportom, šefom Delegacije EU u Srbiji i Miloradom Grčićem, v. d. direktora JP EPS.

– „Elektroprivreda Srbije“ uložiće oko milijardu evra do 2026. godine da bi se u potpunosti uskladio rad EPS-ovih postrojenja sa standardima EU u oblasti životne sredine. Uz podršku EU koja nije bila samo na rečima, već i opipljiva, finansijska, EPS je uložio do sada 200 miliona evra u projekte zaštite životne sredine. Poštujemo tu podršku i računamo da će se nastaviti i u ubuduće – rekao je Antić.

Ministar je rekao da bi do jeseni trebalo da bude dogovorena izgradnja postrojenja za odsumporavanje na TENT A navodeći da će to koštati oko 200 miliona evra.

– Obezbedili smo finansiranje, sproveli tender i sada je u toku evaluacija ponuda. Verujem da ćemo do septembra imati ugovor – rekao je ministar.

Danijelson je rekao da je EU sa oko 500 miliona evra od 2000. godine pomogla Srbiju u oblasti životne sredine i energetike.

– Veoma jaku podršku dajemo procesu modernizacije Srbije i nastavićemo to da činimo. Jedan od ključnih sektora za Srbiju je modernizacija energetskih postrojenja, a TENT predstavlja jedan od važnih primera ulaganja u ekološke standarde i podizanje nivoa zaštite životne sredine – istakao je Danijelson.

Grčić je rekao da postoji dobra saradnja EPS-a i EU, koja traje već punih 16 godina i da je ona dala kvalitetne rezultate.

– Sigurno je da će EPS nastaviti da ulaže u modernizaciju. Za narednih devet godina, kroz ulaganja oko milijardu evra uspećemo da modernizujemo EPS-ove pogone u termoelektranama i dovedemo ih na evropski nivo u zaštiti životne sredine – rekao je Grčić.

EPS je do sada postavio ili rekonstruisao elektrofiltere za smanjenje emisije čestica u vazduh na 14 blokova termoelektrana, denitrifikacija odnosno smanjenje emisije azotnih oksida urađeno je na tri bloka, a na još jednom je u toku. Završeno je i izgradnja prvog postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova, u TE „Kostolac“. Plan je da se završi denitrifikacija i odsumporavanje na svim velikim blokovima, kao i da se reši pitanje prečišćavanja otpadnih voda u svim termoelektranama.

Izvor: eps.rs

V.V.