Dekomisija nuklearne elektrane u Nemačkoj

Svet | Nuklearna energija

kki-isar-atw2009

Bavarsko ministarstvo za zaštitu životne sredine dozvolilo je dekomisiju nuklearne elektrane.

Reč je o bavarskoj elektrani „Isar 1“, koja je bila u radu od 1979. godine. Dekomisija će trajati oko 15 godina i prema procenama stručnjaka koštaće oko milijardu eura.

Postupak dekomisije će započeti u drugom kvartalu ove godine, a ići će na teret vlasnika elektrane kompanije „Preussen Elektre“.

izvor: energetika-net.com

foto: kernenergie.de