Deficit električne energije u širem okruženju

Region

Loša hidrološka situacija u prethodnom periodu uzrokovala je rekordnu potrošnju i deficit električne energije u širem okruženju.

Međutim, proizvodnjom svih raspoloživih kapaciteta „Elektroprivrede Republike Srpske“, uključujući „Hidroelektrane na Trebišnjici“ /HET/, taj problem prevaziđen, rekao je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a Aleksandar Vujić.

Izvor: srna.rs

Vesna Vukajlović