Debata o malim hidroelektranama

Srbija | Hidro

birnsrbija.rs

U Medija centru Beograd 15. juna 2015. godine održana je debata „Male hidroelektrane i državna pomoć“.

Predstavnici Centra za energetiku istakli su da postoje tri grupe problema kada je reč o izgradnji malih hidroelektrana, a to su vodni režim, imovinsko-pravni odnosi i dostupnost elektromreže. Oni su dodali da bi ove probleme trebalo da reši Vlada Republike Srbije, ali i resorno ministartvo u saradnji sa drugim ministarstvima.

Na debati je navedeno i da je resorno miniistarstvo 2013. godine raspisalo dva javna poziva za izgradnju malih hidroelektrana u okviru koga je dodeljeno oko 300 lokacija za njihovu izgradnju, ali da nijedna hidroelektrana nije izgrađena. Istaknuto je i da opštine nemaju dovoljno administrativnih kapaciteta da sprovedu zakonske propise kada je reč o realizaciji projekata malih hidroelektrana.

Debatu su organizovali BIRN i CINS.

Sandra Jovićević

foto: birnsrbija.rs