Data saglasnost za eksploataciju ugljovodonika sa naftnog polja „Kasidol”

Srbija

Nosilac projekta preduzeće NIS iz Novog Sada podnelo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta za razradu i eksploataciju ugljovodonika naftnog polja „Kasidol” na teritoriji grada Požarevca.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju. Istaknuto je i da je u skladu sa članom 24. stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu nosilac projekta dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

foto: nis.eu

Sandra Jovićević