Data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu preduzeću „MG Serbian“

Srbija | Održivi razvoj

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je nosilac projekta preduzeće „MG Serbian“ podnelo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za tretman otpadne livačke šljake i mulja nastalog taloženjem otpadne vode iz procesa pranja livačkih lonaca i sistema za prečišćavanje otpadnih gasova – skrubera.

Kako je navedeno, resorno ministarstvo dalo je saglasnost na pomenutu studiju, a nosilac projekta dužan je da ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs