Data saglasnost na pravila za korišćenje prekograničnih prenosnih kapaciteta za 2016. godinu

Srbija

aers

Agencija za energetiku Republike Srbije saopštila je da je 4. decembra 2015. godine Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao saglasnost na Sporazume o postupku i načinu raspodele prava korišćenja prekograničnih kapaciteta i pristupu prekograničnim prenosnim kapacitetima za 2016. godinu.

Kako je navedeno, saglasnost je data operaterima prenosnog sistema Republike Srbije (JP EMS), Bugarske (EAD), Mađarske (MAVIR), Rumunije (TRANSELEKTRIKA), Hrvatske (HOPS) i Bosne i Hercegovine (NOS BiH), a organizovanjem zajedničkih aukcija omogućava se efikansije korišćenje prekograničnih kapaciteta. Istaknuto je da se primenom pomenutih sporazuma daju veće mogućnosti korisnicima sistema i unapređuju se uslovi za razvoj tržišta električne energije u Jugoistočnoj Evropi, ali i njegovu integraciju u evropsko tržište.

Agencija za energetiku Republike Srbije saopštila je da se na ostalim granicama primenjuju opšta Pravila za raspodelu Prekograničnih prenosnih kapaciteta.

Sandra Jovićević

foto: aers.rs