Data saglasnost na Pravila o radu prenosnog sistema JP EMS

Srbija

aers

Agencija za energetiku Republike Srbije izdala je saopštenje u kojem je navedeno da je Savet Agencije za energetiku na sednici koja je održana 3. novembra 2015. godine doneo odluku o davanju saglasnosti na Pravila o radu prenosnog sistema JP „Elektromreže Srbije“, a kojima se uređuju odnosi između operatora prenosnog sistema i korisnika tog sistema.

Kako je istaknuto, Pravilima se uređuju prava i obaveze korisnika i operatora prenosnog sistema tako da se omogući racionalan razvoj i efikasno korišćenje sistema, ali i slobodan pristup i ravnopravan položaj korisnika sistema.

U saopštenju je navedeno i da su Pravila o radu prenosnog sistema JP „Elektromreže Srbije“ usklađena sa Zakonom o energetici.

Sandra Jovićević

foto: aers.rs