Danas licitacija zemljišta za vetropark „Kupres 1“ u Republici Srpskoj

Svet

DSC08936

Opština Kupres iz Republike Srpske ima u planu da na lokaciji Ravanjsko polje izgradi vetropark. Ovim povodom raspisan je i javni oglas o opterećenju nekretnina pravom građenja u vlasništvu opštine Kupres metodom usmenog javnog nadmetanja – licitiranja, koje će se održari danas.

Javnim oglasom obuhvaćeno je 37 parcela čija je površina od 64 metra kvadratna do 7481 metra kvadratnog. Na ovim parcelama predviđena je izgradnja platoa za vetrogeneratore budućeg vetroparka „Kupres 1“, a koncesija će biti sklopljena na 30 godina sa pravom njenog produžetka.

Pravo da učestvuju na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja imaju dokumenta za mogućnost izgradnje ovog vetroparka (urbanistička saglasnost, ugovor o međusobnoj saradnji i slično).

Na današnjoj licitaciji biće izabrana najveća ponuda, a početna tržišna cena iznosi 0,24 evra za metar kvadratni.

Sandra Jovićević

foto: energetskiportal.rs