Danas je Svetski dan šuma

Srbija

sume-rs1

Svakog 21. marta u svetu se obeležava Svetski dan šuma.

Vršilac dužnosti generalnog direktora JP „Srbijašuma“ gospodin Dragan Aleksić izjavio je za Agenciju Beta da je oko 30 odsto teritorije Srbije pod šumama, a trebalo bi da bude 42 odsto. On je istakao da je u Srbiji 2.252.000 hektara pod šumama, od čega je 53 odsto u državnom vlasništvu, dok je ostatak koji je u privatnom vlasništvu u lošem stanju jer je prisutno neplansko sečenje šuma. Dodao je da je u Vojvodini najmanja pošumljenost, samo 6 odsto površine nalazi se pod šumama.

U svetu se oko 30 odsto kopnenih površina nalazi pod šumama, odnosno šume se prostiru na oko 4 milijarde hektara. Neplanskim sečenjem godišnje nestane oko 16 miliona hektara šuma, a njihovim uništavanjem nastaju ekološke promene koje imaju štetne posledice, kao što su promene zemljišta i klime, nestanak biljnih i životinjskih vrsta.

Svetski dan šuma ustanovljen je 1971. godine od strane Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije, a Republika Srbija potpisala je rezolucije donete na IV ministarskoj konferenciji o zaštiti šuma Evrope u Beču 2003. godine. Na konferenciji su usvojeni Sveevropski kriterijumi i indikatori održivog gazdovanja šumama koji su okvirnog karaktera, a njihova realna primena podrazumeva proveru i harmonizaciju na nacionalnom nivou.

Sandra Jovićević

foto: kombeg.org.rs