Danas je Svetski dan šuma

Srbija | Održivi razvoj

Foto-ilustracija: Pixabay

U svetu se danas obeležava Svetski dan šuma koji je ustanovljen da bi se istakao značaj šume i uticalo na podizanje svesti o potrebi očuvanja i unapređenja šumskih ekosistema.

Međunarodni dan šuma 21. marta 1971. godine proglasila je Generalna skupština Evropske poljoprivredne konfederacije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2012. godine usvojila Rezoluciju kojom je 21. mart proglašen za Međunarodni dan šuma.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je da je za infrastrukturna ulaganja u šume Vlada Srbije ove godine opredelila subvencije u iznosu 750 miliona dinara, što je oko 300 miliona dinara više nego prošle godine. Subvencije su namenjene za gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva i mostova, sadnju, negu, proizvodnju šumskog sadnog materijala i zaštitu šuma. Kako je navedeno, najveće povećanje je planirano za ulaganje u kapitalne investicije – šumsku infrastrukturu što predstavlja sistemsku meru kojom se unapređuje dostupnost šuma, a samim tim i uslovi za unapređenje gajenja, zaštitu i održivo korišćenje šuma i raspoloživost biomase.

izvor: b92.net

Sandra Jovićević