Danas je Svetski dan flore i faune

Srbija

Svetski-dan-divljih-vrsta-Logo-beli

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da se 3. marta 2016. godine po treći put obeležava Svetski dan divlje flore i faune.

Ovogodišnji slogan manifestacije je „Budućnost je u našim rukama“, a cilj obeležavanja je podizanje javne svesti o pretnjama koje ljudske aktivnosti predstavljaju za opstanak divljih vrsta, pre svega krivolov i ilegalna trgovina slonovačom.

Generalna skupština Organizacije Ujedinjenih nacija na svom 68. zasedanju u novembru 2013. godine proglasila je 3. mart Svetskim danom divlje flore i faune. Datum je izabran simbolično, kako bi se podudario sa datumom potpisivanja Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 1973. године. CITES konvencija reguliše međunarodni promet i trgovinu preko 35 hiljada ugroženih vrsta, biljaka i životinja, uključujući njihove delove i derivate.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs

izvor: eko.minpolj.gov.rs