Dan ekološkog duga za 2016. godinu je 8. avgust

Svet | Održivi razvoj

Earth-like_planet_2-660x413

Međunarodna istraživačka organizacija Global Footprint Network saopštila je da će ove godine čovečanstvo potrošiti budžet ekoloških resursa za celu godinu 8. avgusta.

Ovaj datum naziva se Dan ekološkog duga, a predstavlja dan kada godišnja potrošnja čovečanstva u odnosu na prirodu prekorači ono što Zemlja može da regeneriše u toj godini. Datum je pomeren za pet dana ranije u odnosu na prošlu godinu, a skoro dva meseca u odnosu na 2000. godinu.

Prema Izveštaju o stanju planete, sve zemlje regiona žive izvan mogućnosti svojih prirodnih resursa, a najveći ekološki otrisak ima Slovenija (5,8 gha), dok Srbija ima najmanji eklološki otisak (2,8gha).

Novi Izveštaj o stanju planete biće objavljen krajem oktobra ove godine.

izvor: dnevno.hr

Sandra Jovićević