Daljinsko grejanje na biomasu iz zeljastih biljaka u Srbiji za godinu dana

Srbija

biomasa„Elektroprivreda Mađarske“ otvara u Srbiji svoje predstavništvo s namerom da realizuje projekat daljinskog grejanja na biomasu. Klaster “Eko Panonija” iz Novog Sada najavljuje da je reč o kancelariji koja će prikupljati podatke o projektima korišćenja biomase za grejanje u Srbiji.

Predstavnici „Elektroprivrede Srbije“ i Klastera „Eko Panonija“ boravili su u toplani u Mađarskoj koja koristi piljevinu kao energent.

U Srbiji bi, nakon prvobitnog istraživanja, kao energent mogle da se koriste zeljaste biljke i kukuruz, a za godinu dana i da počne izgradnja kotla na biomasu za daljinsko grejanje snage 20MW.

Energetski portal