Dalja implementacija Strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović učestvovao je na završnom događaju predstavljanja IPA projekta „Dalja implementacija Strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine“.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Projekat je imao za cilj da napravi analizu kada, koliko i za koje tačno projekte u oblasti životne sredine, a pre svega za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, je potrebno da se izdvoje sredstva u narednom periodu.

Rezultati ovog projekta su takođe poslužili u pripremi Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene.

Agencija za zaštitu životne sredine aktivno je učestvovala u projektu imajući u vidu njenu ulogu u transpoziciji evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti.

U ocenjivanju za 2018. godinu Agencija za zaštitu životne sredine je ostvarila skor od 93 odsto za izveštavanje prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu, čime se našla na 13 mestu od 39 evropskih zemalja koje učestvuju u procesu.

Jedan od rezultata sveobuhvatne analize ovog IPA projekta, a tiče se Agencije za zaštitu životne sredine, jeste da je neophodno konstantno osnaživati državni monitoring kvaliteta vazduha i vode.

Milisav Pajević