Da li vaše selo, ulica ili zgrada selektuje otpad?

Grad Užice je na osnovu Programa za zaštitu životne sredine za 2019. godinu, raspisao javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine na temu “Moje selo, ulica, zgrada selektuje otpad“.

Foto: Grad Užice

„Cilj konkursa je unapređenje i zaštita životne sredine smanjenjem količine otpada koji se odlaže na deponiju čime se produžava vek trajanja deponije, podstiče cirkularna ekonomija, selekcija i reciklaža već upotrebljenog otpada. Putem ovog javnog konkursa želimo od građana da dobijemo inovativna rešenja i predloge za unapređenje primarne selekcije i reciklaže otpada“, istakla je Nada Jovičić, član Gradskog veća zadužena za oblast zaštite životne sredine.

Pravo da konkurišu imaju udruženja i organizacije civilnog društva sa teritorije grada Užica. Konkurs je raspisan 1. oktobra, a rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Projekat je potrebno realizovati do 25. novembra 2019. godine.

„Komisija će od 15. do 20. oktobra doneti odluku o izboru projekata i oni projekti koji budu izabrani na konkursu predstavljaće samo uvodni deo vezan za primarnu selekciju koja nas očekuju u 2020. godini“, rekla je Jovičićeva.

U budžetu Grada Užica planirana su sredstva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine u ukupnom iznosu od 300.000 dinara (maksimalni iznos po projektu nije ograničen, ali ne sme biti veći od 300.000 dinara).

Prijave se podnose preko pisarnice Grada Užica u kancelariji broj 12 ili poštom na adresu Grad Užice, Dimitrija Tucovića 52. Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Petra Ćelovića bb – Šarena sala, na telefon 031/592-421 ili e-mail ekologija@uzice.rs.

Više informacija u vezi sa javnim pozivom možete pogledati OVDE.

Izvor: Grad Užice