Da li ste spremni za IEEP 2017? Saznajte sve o najznačajnijoj konferenciji u regionu

Foto-ilustracija: Pixabay

Šesta regionalna konferencija pod nazivom “Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope – IEEP 2017” biće održana od 21. do 24. juna 2017. godine, na Zlatiboru, u odmaralištu Ratko Mitrović.

Kako nam objašnjavaju čelnici Društva termičara Srbije, industrija u zemljama Jugoistočne Evrope ima slične probleme u vezi energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Preduzeća sa malom energetskom efikasnošću i sa zastarelim industrijskim postrojenjima, našla su se na otvorenom tržištu.

Učešće potrošnje energije u ukupnim troškovima preduzeća je toliko veliko da se svaka ušteda u ovoj oblasti direktno odražava na ukupnu produktivnost, a time i konkurentnost privrednog subjekta. Investicije u oblast racionalne potrošnje energije i zaštite životne sredine spadaju u veoma efikasna ulaganja. Investiciona sredstva za ovu oblast su, zahvaljujući brojnim fondovima međunarodnih institucija, dostupnija i znatno povoljnija od kredita poslovnih banaka.

– Zbog svega navedenog, potvrđeno je naše očekivanje da će teme konferencije pobuditi značajno interesovanje stručnjaka iz Istočne i Jugoistočne Evrope i šire. Na konferenciji će biti predstavljeno preko 80 radova autora iz 8 zemalja, koji će doći na konferenciju da razmene iskustva i informacije, prošire svoja naučna i tehnička saznanja, kako bi na najracionalniji način povećali u svojim zemljama energetsku efikasnost i zaštitili životnu sredinu – kažu organizatori.

Konferencija će biti povod za poslovne susrete sponzora i izlagača konferencije koji će industrijskim preduzećima predstaviti najnoviju tehnologiju koja doprinosi energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine.

– Pozivamo vas da svojim aktivnim učešćem na IEEP konferenciji doprinesete ostvarenju njenih ciljeva – njihova je poruka.

Foto-ilustracija: Pixabay

OSNOVNI CILJEVI IEEP-a 2017

̵            Sagledavanje postojećeg stanja u tehničkom, tehnološkom, organizacionom i ekološkom smislu

̵            Analiza aktuelnih problema sa osvrtom na postojeću zakonsku i tehničku regulativu u Regionu u poređenju sa uslovima EU

̵            Pogled u budućnost – Pravci razvoja industrijske energetike sa osvrtom na najnovije smernice Evropske komisije

̵            Prikaz projekata smanjenja potrošnje energije i zaštite životne sredine

̵            Donošenje  zaključaka Konferencije

Photo – illustration: Pixabay

OSNOVNI SADRŽAJI IEEP-a 2017

̵            Naučno-stručni sadržaj: teme od posebnog naučnog i stručnog interesa

̵            Prateći stručni programi: stručni i poslovni razgovori, okrugli sto

̵            Prateći komercijalni programi: izložba, poslovne prezentacije, oglasni panoi – promocije i prezentacije opreme, proizvoda, aplikativnog softvera, publikacija

̵            Društveni program: koktel, banket, poslovni ručkovi, večere i kokteli koji omogućuju upoznavanje i zbližavanje učesnika

̵            Promocije obuhvataju sve aktivnosti koje svojim porukama i rezultatima povećavaju interesovanje za teme konferencije i stvaraju atmosferu u kojoj se donose odluke o učešću, odnosno potrebi angažovanja na konferenciji

Foto-ilustracija: Pixabay

TEMATSKE CELINE

  1. Energetska politika, zakonodavstvo i podsticaji

̵            Energetska politika zemalja regiona

̵            Nacionalni i regionalni programi energetske efikasnosti

̵            Podsticajne mere za unapređenje energetske efikasnosti

̵            Modeli finansiranja energetske efikasnosti

̵            Zakonska regulativa

  1. Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i zgradarstvu

–           Energetska efikasnost i održivi razvoj industrijskih preduzeća

–           Energetski efikasne tehnologije

–           Problemi i mogućnosti korišćenja kogeneracije i trigeneracije

–           Korišćenje otpadne toplote i otpadnih materijala

–           Revitalizacija tehnoloških energetskih sistema u industrijskim preduzećima

–           Programi energetskog menadžmenta

–           Analize stanja i metode optimizacije u industrijskoj energetici

–           Merenje, upravljanje i vizuelizacija procesa

Foto-ilustracija: Pixabay

  1. Zaštita životne sredine i održivi razvoj

̵            Zaštita vazduha, vode i tla i održivi razvoj industrijskih preduzeća

̵            Tretman i korišćenje otpadnih materijala

̵            Studije uticaja na životnu sredinu, IPPC preporuke, BAT i BREF (najbolje raspoložive tehnologije)

̵            Primena međunarodnih standarda

̵            Ativnosti i inicijative u svetlu borbe protiv klimatskih promena

̵            Koncepti i projekti čistije proizvodnje

̵            Primena analiza životnog veka proizvoda

  1. Korišćenje obnovljivih izvora energije

̵            Korišćenje obnovljivih izvora energije

̵            Korišćenje otpadnih materija kao goriva u industriji

̵            Korišćenje lokalnih goriva

̵            Zamena goriva i korišćenje alternativnih goriva

  1. Posebne sesije

5a. Primeri dobre prakse i izvedenih rešenja povećanja EE i primene novih izvora energije

5b. Unapređenje obrazovanja u energetici i zaštiti životne sredine

Za više detalja o učesnicima i samom programu konferencije kliknite OVDE.