Da li postoji svetlost na kraju smoga? Indijci slave praznik svetla u tami magle

Divali je jedan od najpopularnijih hinduističkih praznika i slavi svetlost. Simboliše duhovnu pobedu svetla nad tamom, dobra nad zlom i znanja nad neznanjem. Ovogodišnja proslava odigrala se 7. novembra. Hindusi ovaj praznik obeležavaju osvetljavanjem hramova, kuća, prodavnica i kancelarijskih prostora. Hinduizam je najviše rasprostranjen u Indiji.

Foto: Twitter @FinancialXpress (screenshot)

Nekoliko dana uoči praznika gust smog obavio je Delhi, značajan politički, kulturni i intelektualni centar za Indijce. Nivo štetnih čestica obima manjeg od 2,5 mikrometara u vazduhu je dostigao 20 puta više vrednosti od onih koje propisuje Svetska zdravstvena organizacija. Kvalitet vazduha se u različitim krajevima grada kretao od „lošeg“ do „veoma lošeg“ što je rezultovalo u otežanoj vidljivosti i zabrinutosti među građanima. Međutim, Indijce uznemirenost nije sprečila da se ogluše o zakonske odredbe donesene u cilju smanjenja zagađenja.

Kako se stanje vazduha u Delhiju tokom priprema i rituala ne bi pogoršalo, Vrhovni sud je doneo odluku da se upotreba petardi omogući samo na dva sata dnevno – od osam do deset uveče. Dozvoljene su jedino eko-petarde ograničenih emisija i stepena buke koje je razvio Nacionalni inženjerski institut za zaštitu životne sredine. Ipak, šanse za dosledno sprovođenje ovih pravila bile su niske zbog nemogućnosti kontrole ogromnog broja stanovnika. Prema podacima policije, od 23. oktobra do samog dana svetkovine u gradu je nezakonito „bačeno“ više od 3,8 tona petardi.

Pored toga, sajtovima namenjenim prodaji, poput Amazona, izdato je upozorenje da preko interneta ne prodaju vatromet. Kršenje zabrane rezultovalo bi pokretanjem sudskog postupka i naplaćivanjem novčanih kazni.

Vlasti su preporučile građanstvu da bez preke potrebe ne napuštaju svoje domove, a dodatna mera predostrožnosti i obuzdavanja nivoa zagađenja vazduha je bilo i zatvaranje gradilišta u Delhiju.

Centralni odbor za kontrolu zagađenja najavio je planove o izazivanju veštačke kiše. Njena uloga je da spere opasne materije.

Iako zagađen vazduh u Delhiju predstavlja dugotrajnu situaciju, u novembru i decembru svake godine nju dodatno narušavaju zemljoradnici iz komšijskih saveznih država, Pandžaba i Harijane, koji spaljuju ostatke kultura na svojim posedima kako bi ih očistili.

Nacionalna prestonična teritorija Delhi zauzima visoke pozicije na listama gradova sa najzagađenijim vazduhom na svetu koje sastavljaju različite organizacije i institucije.

Jelena Kozbašić