Da li mogu da postavim solarni panel na krov bez pribavljanja ikakvih dozvola?

Svet

EP: Moguće je postaviti panele, ali nije moguće priključenje na ED mrežu kao i podnošenje zateva za sticanje privremenog odnosno punog statusa povlašćenog proizvođača električne energije.