Da li mogu da iskoristim kotao na struju za alternativno grejanje peletom? Ili treba ceo kotao da menjam? Ako da, da li može kombinovano da se koristi taj kotao, i na struju i na pelet?

Svet

EP: Pitanje nije jasno formulisano. Ukoliko se misli da se kod kotla na struju uvede pelet, to nije moguće jer kod kotla na struju elektro grejač se nalazi u direktnom kontaktu sa vodom, dok se kod peleta vrši sagorevanje u ložištu. Tako da je potrebno da se promeni ceo kotao.
Ono što je moguće je da se pored kotla na električnu energiju ugradi kotao na pelet kao i automatika koja će upravljati kotlovima. U ovom slučaju, kotao na električnu enegiju bi ostao kao „back up“ sistem, dok bi se grejanje vršilo kotlom na pelet. Ukoliko iz bilo kog razloga kotao na pelet ne radi (nedostatak peleta, kvar itd.) kotao na električnu energiju bi se aktivirao i pokrivao potrebe.