Da li će EBRD odustati od finansiranja spalionice u Vinči zbog žalbi na štetnost?

Radovi na izgradnji postrojenja za tretman i odlaganje otpada u Vinči biće završeni do kraja godine, što će omogući zatvaranje jedne od najvećih deponija u Evropi posle četiri decenije rada. Kompletan projekat sanacije deponije očekuje se da bude završen 2022. godine. I dok vlasti hvale projekat kao jedan od najznačajnijih u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji koji je usklađen sa evropskim standardima, inicijativa Ne davimo Beograd pokrenula je istragu o učešću EBRD u projektu koji može imati negativan uticaj na lokalno stanovništvo i životnu sredinu.

Foto: Đurđina Tomić

Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je 19. avgusta da je pred Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula postupak za procenu odgovornosti te banke za finansiranje štetnog projekta izgradnje spalionice u Vinči.

Ocenjujući da projekat ne ispunjava standarde EU i da je u suprotnosti sa brojnim evropskim direktivama, Inicijativa podseća da su nakon njenih žalbi i intervencija Evropska komisija (EK) i Evropska investiciona banka (EIB) već odbile da podrže taj projekat.

Inicijativa Ne davimo Beograd je navela da ih je EBRD-a obavestila da je usvojila žalbu i da je pokrenula unutrašnju istragu u okviru projektnog žalbenog mehanizma (PCM) koji daje mogućnost provere odgovornosti EBRD-a za finansiranje projekata koji mogu imati negativan uticaj na lokalno stanovništvo i životnu sredinu.

Inicijativa je zajedno sa organizacijom CEE Bankwatch Network podnela još dve žalbe Energetskoj zajednici protiv Republike Srbije, zbog nepoštovanja evropskih ekoloških standarda pri izgradnji spalionice u Vinči.

„Sa druge strane EK i EIB odbile su da podrže ovaj projekat. Spalionica u Vinči, kao što navode EK i EIB, sprečava Srbiju u postizanju ciljeva zaštite životne sredine, recikliranju i kružnoj ekonomiji kao dela procesa pridruživanja Evropskoj uniji“, podseća se u saopštenju.

Incijativa je navela da je ovaj projekat u suprotnosti sa brojnim evropskim direktivama o upravljanju otpadom, kao i da neće ispuniti predviđene standardne Evropske unije u pogledu zaštite životne sredine, te će doprineti daljem zagađenju vazduha sa izuzetno kancerogenim materijalima.

„Spalionica u Vinči će građane i građanke Beograda u narednih 30 godina koštati više od milijardu i 150 miliona evra za spaljivanje otpada, bez mogućnosti da se on ponovno upotrebi“, kazali su iz inicijative.

Povlačenje EBRD iz projekta spalionice u Vinči ranije su tražili i predstavnici opozicionog Saveza za Srbiju (SzS). Oni su u junu obavestili predsednika EBRD Sume Čakrabartija da će podneti krivične prijave protiv svih koji su potpisali ugovor.

Nova sanitarna deponija do kraja 2020.

Preduzeće s posebnom namenom „Beo čista energija“, koje po projektu javno-privatnog partnerstva sa Gradom Beogradom gradi postrojenje za tretman i odlaganje komunalnog otpada, saopštilo je 18. avgusta da će radovi biti završeni do kraja godine, kada će biti moguće zatvaranje gradske deponije smeća u Vinči.

„Realizacija projekta javno-privatnog partnerstva će omogućiti zatvaranje i sanaciju postojeće deponije u Vinči, koja predstavlja jednu od 50 najvećih neuređenih deponija na svetu“, navodi se u saopštenju.

„Beo čista energija“ – u vlasništvu francusko-japanskog konzorcijuma Suez-Itoču i korporacije „Marguerite“, navodi da će do kraja godine biti završeni izgradnja nove sanitarne deponije, postrojenja za recikliranje građevinskog otpada i postrojenja za tretman procednih voda, što će omogućiti zatvaranje postojeće gradske deponije.

„Komercijalne aktivnosti su planirane da u potpunosti budu započete 2020. godine, a u izgradnji su nova postrojenja koja obuhvataju postrojenje za energetsko iskorišćenje otpada u kojem će se komunalni otpad prerađivati za proizvodnju elektro i toplotne energije“, navodi se u saopštenju.

Na novoj deponiji će se prerađivati biogas i tretirati kontaminirane procedne vode, dok će se u drugom postrojenju građevinski otpad reciklirati za ponovnu upotrebu za izgradnju saobraćajnica i drugog.

Projekat je vredan 370 miliona evra, od kojih je 290 miliona evra obezbeđeno iz kreditnih linija Međunarodne finansijske korporacije (IFC), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojne banke Austrije (OeEB).

Premijerka Srbije Ana Brnabić je prilikom, obilaska gradilišta u Vinči 18. avgusta, rekla da je saniranje deponije najveći projekat u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji i da će biti završen 2022. godine.

Time će, kako je navela, biti rešen višedecenijski problem odlaganja čvrstog otpada u Beogradu, u skladu sa evropskim standardima, što će popraviti život stanovnika glavnog grada Srbije.

„Ovo je najveći projekat javno-privatnog partnerstva u Srbiji, model saradnje koji bi trebalo da više koristimo u budućnosti“, rekla je Brnabić.

Ugovor o izgradnji Regionalnog centra za tretman otpada u Vinči potpisan je septembra 2017. godine između Grada Beograda i konzorcijuma Suez-Itoču.

Projekat predviđa sanaciju postojeće deponije, jedne od najvećih deponija na otvorenom u Evropi, izgradnju novog skladišnog centra i jedinice za spaljivanje gde će se proizvoditi električna i toplotna energija.

Izvor: Euractiv.rs, Beta