Crveni surlaš uništava palmine drvorede po Budvi

Vesti | Region

Nekada lep drvored palmi na neizgradenoj parceli između hotela Avala i zgrade Dukley residence, potpuno je uništio crveni surlaš. Od 20 stabala, njih 15 je unisteno, a po svemu sudeći ista sudbine čeka i preostale.

Foto: pixabay.com

Tačnog podatka koliko je palmi stradalo u Budvi nema, Komunalno preduzeće je nedavno saopštilo sa na javnim površinama surlaš je uništio oko 160, ali broj onih koje je surlaš “pojeo” na privatnim posedima se ne zna.

Palme uništava krupan parazitski insekt, tvrdokrilac crveni palmin surlaš (lat. Rhynchophorus ferrugineus).

Insekt živi u unutrašnjosti palme, gde završava ceo životni ciklus.

Odrasla ženka polaže jaja u krošnju palme, u meko tkivo mladih listova, ili u unutrašnjost debla, praveći tunele i šupljine.Iz jaja se legu bele, beznoge larve. Larva se hrani, terminalnim pupoljcima i mekim vlakanima, bušeći tunele kroz unutrašnje tkivo drveta oko mesec dana. Larva može porasti u dužinu 6-7 centimetara. Na prelasku u stadijum lutke larva napušta drvo i formira čauru (kokon), od suvih palminih vlakana u ostacima opalog lišća u podnožju drveta. Ukupan životni ciklus insekta traje 45-139 dana.

Foto: pixabay.com

Larve crvenog palminog surlaša u deblu palme mogu da kopaju rupe dugačke i do jednog metra, što dovodi do slabljenja biljke domaćina i na kraju do njenog uginuća.

Zbog toga se ovaj insekt smatra glavnom štetočinom u plantažama palmi, uključujući kokosove palme, urmine palme i palme iz kojih se dobija palmino ulje.

Poreklom iz tropskih predela Azije, crveni palmin surlaš proširio se i na Afriku i Evropu, a do Sredozemlja je stigao 80. godina 20. veka.

Prvi put je zabeležen u Španiji 1994. godine. Zaraza je primećena i na Malti i u Italiji (Toskana, Sicilija i Кampanja), kao i u Francuskoj 2006. godine. Surlaš se takođe razmnožio širom Portugalije, posebno na jugu. Crveni palmin surlaš rapidno se širi i duž Jadranske obale, pa je poslednjih godina njegova pojava konstatovana i u Albaniji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Na teritoriji Crne Gore prisustvo ovog insekta prvi put je primećeno u Ulcinju, oktobra 2012. godine, te je Uprava za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove sačinila 2016. godine Akcioni plan za sprečavanje širenja i suzbijanje crvenog surlaša palmi.

Milisav Pajević