Crnogorske NVO traže obustavu svih radova na izgradnji malih hidroelektrana

Vesti | Region

Ekološke NVO „Ozon“, „Breznica“ i Društvo mladih ekologa Nikšića uputili su javni zahtev Vladi Crne Gore da hitno obustavi sve započete radove na izgradnji malih hidroelektrana, a Ministarstvo ekonomije da pravovremeno informiše javnost o dinamici provere dokumentacije za ove objekte, koji zbog štetnih posledica po životnu sredinu i državni budžet u poslednje vreme sve više uznemiruju i opterećuju javnost.

Foto: EP

„Smatramo da građani imaju pravo da shodno saznanjima i osnovanim sumnjama aktivno učestvuju u proveri dokumentacije i utvrđivanju činjeničnog stanja, naročito zbog terenskih radova i uočenih nepravilnosti koje nije moguće prepoznati kroz proveru papira iz kancelarije, i bez čega se ne može kvalitetno sagledati kompletna problematika“, navodi se u saopštenju NVO.

Kako se dodaje, svakodnevno dobijaju različite informacije i foto dokumentaciju sa terena, koja jasno pokazuje da se nesmetano, pa čak i sa većim intezitetom nastavlja sa pripremnim radovima na većini započetih objekata i uz to devastiraju rečna korita i okolni šumski ekosistem.

„Upravo se tu mogu utvrditi krovni argumenti kako su napravljeni sistemski propusti od davanja koncesija na reke do građevinske dozvole za MHE, a što je dovelo do ozbiljne društvene tenzije, naročito na relaciji lokalno stanovništvo – investitori. Verujemo da je pri Ministarstvu ekonomije, potrebno osnovati međusektorski Call centar u kom bi bili uključeni i predstavnici ekoloških NVO, kako bi se kontinuirano komuniciralo sa građanima i omogućilo im se da bez ličnog izlaganja i dodatnih troškova, podele korisne informacije, foto i video materijale i sve što smatraju važnim za ovu problematiku“, ističu u nevladinim organizacijama.

Smatraju i da bi Skupština Crne Gore morala prepoznati važnost trenutka, narasle tenzije i pretnju od ozbiljnih ekoloških i ekonomskih šteta, i shodno tome svoje nadležnosti i kontrolne mehanizme za rad izvršne vlasti iskoristiti na najbolji mogući način, kako kroz raspravu, planumu tako i kroz rad odbora.

„I ovom prilikom pozivamo i sudsku vlast, da iskaže interesovanje za ovu problematiku, jer je i najvećim laicima jasno da je javni interes stavljan iza privatnog, što daje povoda da se naročito državno tužilaštvo aktivno uključi i u komunikaciju sa građanima, kao i kroz analizu svih relevantnih dokumenata izdatih za male hidroelektrane“, zaključuju u pomenutim NVO.

Milisav Pajević