Crnogorci otpočeli sadnju više od 45 hiljada stabala na deponiji Maljevac u Pljevljima

Foto: EPCG

Simboličnom sadnjom prvih sadnica ozvaničen je početak ozelenjavanja deponije Maljevac u Pljevljima. Izvršni direktor EPCG Igor Noveljić, predsednik opštine Pljevlja Igor Golubović i izvršni direktori Rudnika uglja Pljevlja Slavoljub Popadić zasadili su prve sadnice u parku koji će se prostirati na više od 60 hiljada hektara.

Elektroprivreda Crne Gore intenzivno sprovodi projekat fazne rekultivacije na deponiji pepela i šljake na Maljevcu i za sada su zatvorene dve trećine deponije. Projekat je vredan oko 20 miliona evra, a na jednom delu deponije se radovi privodi kraju. Projekt obuhvata tehničku i biološku rekultivaciju zemljišta tj. nanošenje gline i zemlje i sađenje raznih biljnih kultura. Ozelenjavanje površina počelo je sadnjom osam hiljada sadnica crnog bora, javora i ruja. Uporedo sa sadnjom drveća vrši se setva trave, nakon čega sledi postavljanje parkovskog mobilijara.

Izvršni direktor EPCG Igor Noveljić istakao je da će do kraja septembra biti ozelenjena jedna trećina ukupne površine. „Nakon zavšetka projekta i rekultivacije deponije Maljevac, Pljevlja će na raspolaganju imati uređeni park površine preko 600 hiljada metara kvadratnih, sa preko 45 hiljada sadnica javora, crnog bora i ruje, po najsavremenijim standardima struke. Biće izgrađena i biciklistička i trim staza, postavljen parkovski mobilijar, klupe za odmor i drugo, i sve ostalo što sadrže savremeno uređeni parkovi“, istakao je Noveljić.

Foto: EPCG

Predsednik opštine Pljevlja Igor Golubović naglasio je: „Današnje aktivnosti ovdje na Maljevcu, kao i one u Termolektrani i u Rudniku uglja, pokazuju da su upravo Elektroprivreda i Rudnik uglja partneri za budućnost Pljevalja, partneri koji će Pljevljacima stvarati uslove za kvalitetniji život.  Zadovoljan sam što je počela sadnja još jednog od pljevaljskih parkova, gde će Pljevljaci pored Borovičkog jezera koje će se srediti uz podršku Rudnika uglja, imati lepo mjesto za odmor i rekreaciju. Ali, ne samo Pljevljaci, jer Pljevlja, pored toga što su energetski centar Crne Gore, imaju i veliki potencijal za razvoj turizma. Sve aktivnosti koje se sprovode, od ekološke rekonstrukcije prvog bloka, nakon koje se će stvoriti uslovi za investiranje u fabrike građevniskog materijala, toplifikacije, uređenja Maljevca i Borovičkog jezera, stvoriće uslove za valorizaciju energetskih, industrijskih ali i turističkih potencijala Pljevalja.“

Slavoljub Popadić, izvršni direktor Rudinka uglja Pljevlja, smatra da će ova impozantna površina, pored toga što će biti lepo odmorište, sa ovolikim brojem sadnica predstavljati i dodatna pluća grada. „Ovde se priprema jedan sjajan prostor koji će zajedno sa Borovičkim jezerom, koje ćemo sa opštinom Pljevlja urediti u narednom periodu, postati pravo odmorište i mesto za uživanje svih Pljevljaka“, kazao je on.

Deo aktivnosti iz projekta sprovode se iz kredita Svetske banke, a nakon završetka projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane stvoriće se  uslovi za tzv. inertizaciju otpada i otpočinjanje aktivnosti u vezi sa konačnim zatvaranjem deponije.

Izvor: EPCG