Crna Gora podržala 200 ribara sa 225 hiljada evra

Hrana

Kroz Poseban program podrške poljoprivredi i ribarstvu Vlade Crne Gore koji je donešen sa ciljem saniranja posledica pandemije KOVID-19, putem Programa intervencija na tržištu isplaćena je podrška dohotku za 200 ribara koji su nosioci dozvole za obavljanje privrednog ribolova na moru, u iznosu od 224.700 evra.

Vlada i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja su i ovoga puta prepoznali značaj ribarstva, te je ova podrška nastavak podrške koja je u maju bila dodeljena kao jednokratna pomoć za 186 privrednih ribara na moru, u iznosu od 213.300 evra.

Foto-ilustracija: Pixabay

Ova podrška ribarima na moru obezbeđena je usled nemogućnosti plasmana ulova, smanjenja prodaje u proseku za 56 odsto kao i stvaranja viškova nastalih gubitkom pretežnog tržišta, koji čine restorani i hoteli, odnosno smanjene prodaje kroz turizam. Podrška je određena na osnovu broja ribolovnih dana koji su privredni ribari ostvarili u 2019. godini, Takođe, prilikom određivanja visine podrške uzeto je u obzir da li je u pitanju veliki ili mali privredni ribolov. Podrška je opredeljena i za privredne ribare koji imaju minimalan broj unetih ribolovnih dana, sa željom da se i na ovaj način podrže porodice kojima je to jedini izvor prihoda.

Visina podrške privrednim ribarima na moru koju je Vlada isplatila za saniranje posledica pandemije KOVID-19, jednaka je visini kompletnog prošlogodišnjeg budžeta za ribarstvo.

Pored ova dva vida podrške, privredni ribari biće u mogućnosti da kroz Vladin treći paket podrške koriste mogućnost reprograma kredita uz subvencionisanje kamate u punom iznosu za vreme grejs perioda. Takođe, preko Investicionog razvojnog fonda (IRF) obezbeđena je i nova povoljna kreditna linija za nabavku obrtnih sredstava do maksimalnog iznosa od 20.000 evra, uz kamatu 1,5 odsto, rokom otplate do dve godine i grejs periodom do jedne godine. Vlada je obezbijedila i subvencioniranje kamate tokom grejs perioda.

Vlada i ribari, dobrim partnerskim odnosom, postižu rezultate i na međunarodnom nivou. S obzirom na to da su resursi ribe u morskom ribarstvu deljivi među državama, Crna Gora je uspela da se na nivou Mediterana izbori da crnogorski sektor ribarstva ima drugačiji tretman u odnosu na ostale članice Generalne komisije za ribarstvo Mediterana, uključujući i države EU.

U pregovorima sa EU, Crna Gora je postigla da pravo na izlov sitne plave ribe sa 40 tona poveća na nivo od 2.500 tona, kao i mogućnost povećanja kapaciteta flote za izlov bele ribe za 50 odsto i povećanje broja ribolovnih dana na 3.000.

U okviru projekta MIDAS II čija je realizacija u toku, profesionalnim ribarima će biti obezbeđena mogućnost da apliciraju za podršku za nabavku novih plovila i za druge veće investicije uz bespovratnu podršku od 80 odsto uloženih sredstava. Raspisivanje Javnog poziva za ostvarivanje ove podrške biće u trećem kvartalu.

Takođe, kroz MIDAS II projekat rješava se i višegodišnji problem nedostatka odgovarajuće infrastrukture na obali u vidu ribarskih luka i opremljenih mjesta prvog iskrcaja. Tako su započete sve neophodne aktivnosti po pitanju izgradnje ribarske luke za ribare Ulcinja na Rt Đeran, rekonstrukcija luke za ribare Bara kao i rešavanje luke za ribare Bokokotorskog zaliva.

Vlada i Ministarstvo će i dalje sa velikom pažnjom pratiti izazove sa kojima se susreću privredni ribari i nastojati da im u kontinuitetu obezbede neophodnu podršku.

Izvor: Vlada CG, PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja