Crna Gora planira da bazira energetski razvoj na OIE

Crna Gora je odlučna ne samo da ispuni svoj nacionalni cilj od 33 odsto finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora, već i da svoj dalji energetski razvoj gradi na bazi korišćenja obnovljivih izvora energije uz tržišne principe, kazala je ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Ona je učestvovala na panelu „Održivi energetski model Regiona“ koji je organizovan u okviru Investicionog samita Zapadnog Balkana, a koji se u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) održava u Londonu.

Prilikom izlaganja na panelu, ministarka Sekulić je istakla da je Crna Gora u više navrata pokazala spremnost i odlučnost u pružanju podrške stranim investitorima koje žele da investiraju u crnogorsku energetiku. Najnoviji primer je više nego uspešna saradnja sa francuskom kompanijom „Akuo Energy“ na projektu VE Krnovo. Ovaj projekat, i pored svih izazova koje svaki novi pristup donosi u početku, primer uspešne saradnje Vlade Crne Gore i privatnog sektora, u ovom slucaju kompanije „Akuo Energy“. U cilju realizacije velikih i uspješnijih projekata, neophodno je razumevanje s obe strane i pronalažanje zajedničkih rešenja.

Ministarka Sekulić je ukazala da je zadovoljstvo investitora koji uspešno realizuje projekat najbolja promocija investicione klime u jednoj zemlji. Zbog toga je, kako je kazala, neophodno imati poseban senzibilitet kada su strani investitori u pitanju. Istovremeno, kako je dodala, Crna Gora intenzivno radi na jačanju saradnje sa svojim susedima i integraciji u evropsko energetsko tržište.

Ona je podsetila da poreklo Evropske unije koju danas poznajemo dolazi iz energetske saradnje. Crna Gora, dajući svoj konkretan doprinos u izgradnji Transbalkanskog koridora, uporedo sa realizacijom podmorskog energetskog kabla do Italije i Jonsko-jadranskog gasovoda (IAP), pokazuje svoju odlučnost da se razvija kao energetsko čvorište. Ali ne sa ciljem da bude drugačija, već da bude dobar primer saradnje i povezivanja. Prve rezultate ćemo imati do kraja ove godine, kada očekujemo početak probnog rada najveće elektroenergetske konekcije u regionu ikada – podmorskog kabla.

Prema poslednjim podacima Energetske zajednice iz novembra 2017. godine, Crna Gora je imala najbolji rezultat ukupne implementacije mekih mera (regionalno tržište električne energije, uspostavljanje veleprodajnog organizovanog tržišta, prekogranično balansiranje i regionalna alokacija kapaciteta između ZB6 zemalja), čime smo, kako je kazala, jasno pokazali spremnost da primenjujemo standarde EU i nastavimo aktivnosti u cilju jačanja regionalne saradnje. Sve zemlje Zapadnog Balkana, kako je ocenila, teže integraciji regionalnog tržišta i do sada su u tom pogledu postignuti pozitivni rezultati kojr mora pratiti i adekvatan pravni okvir.

Odgovarajući na pitanje kakva je budućnost upotrebe uglja, ministarka Sekulić je kazala da odgovoran pristup u upotrebi ovog resursa podrazumeva opcije njegovog korišćenja zajedno sa drugim, čistijim gorivima, poput biomase. Paralelno sa ekološkom rekonstrukcijom termoelektrane u Pljevljima, Crna Gora ozbiljno razmatra sva održiva rešenja u ovoj oblasti.

izvor: mek.gov.me

Sandra Jovićević