Crna Gora najnaprednija u primeni direktiva iz oblasti energetike

Region

Photo – illustration: Pixabay

Crna Gora je daleko najbolja država u preuzimanju i implementaciji svih direktiva iz oblasti energetike i jedina je članica Energetske zajedice koja nema nijedan prekršajni postupak, kazao je direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač.

On je na skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet govorio na temu „Prezentacija stanja u evropskim integracijama Crne Gore iz oblasti energetike“, u okviru koje je predstavio Godišnji implementacioni izveštaj Sekretarijata za 2017. godinu. Veliki napredak ostvaren je u praktičnoj implementaciji primarne i sekundarne legislative. Operator prenosnog sistema je odvojen kao poseban subjekat i u procesu je sertifikacije. Osnovana je Berza električne energije, ali koja još formalno ne radi, kazao je Kopač. On je dodao da nijedna berza ne može samostalno preživeti i preporučio Crnoj Gori da, zbog svog malog tržišta, treba da teži regionalnim integracijama. Preporuka Energetske zajednice je, kako je kazao, da Crna Gora preduzme mere koje bi olakšale ulazak novih učesnika i pospešile konkurenciju na maloprodajnom tržištu električne energije.

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) je najnaprednija unutar Energetske zajednice i prvi regulator unutar EZ koji se uključio u Asocijaciju energetskih regulatora EU (ACER), kazao je Kopač. Prema njegovim rečima, Crna Gora ima velike potencijale za dodatne obnovljive izvore energije, ali u tom delu mora prilagoditi svoje zakonodavstvo prelaskom na aukcije, čime se snižava visina podsticanja. EU ide u implementaciju aukcija za podržavaje obnovljivih izvora. Do sada su to bile fid-in tarife, kao u Crnoj Gori. Pomenutu promenu dogovaramo sa Ministarstvom ekonomije kroz izmene Zakona o energetici, kako bi se krenulo u pravcu nižih podsticaja, a povećanja OIE, kazao je Kopač.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić kazala je da je Crna Gora, prema zvaničnim podacima iz Izveštaja o ostvarenju cilja u oblasti OIE, za period 2014-2015 ostvarila udeo obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji 31,7 odsto. Onog trenutka kada u 2018. godini, kao što je u skladu sa našim obavezama, pripremimo izveštaj za 2016. i 2017. godinu, izaći ćemo sa novim podacima. Ta vrsta podataka, ukoliko nije potvrđena kroz sami Izveštaj o korišćenju OIE može da izazove različite diskusije na tu temu, kazala je ministarka Sekulić.

izvor: mek.gov.me

Sandra Jovićević