Crna Gora finansira programe suzbijanja nelegalnog odlaganja otpada

Vesti | Region

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore finansiraće programe suzbijanja nelegalnog načina odlaganja otpada i ažuriranje propisa neuređenih odlagališta.

Foto: Milisav Pajević

Kako se navodi, strateški cilj je jačanje ekološke svesti o značaju eliminacije neuređenih odlagališta.

„Aktivnosti NVO koje će doprineti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljiti potrebe ciljne grupe odnose se na edukaciju na temu sprečavanja nelegalnog načina odlaganja otpada, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, informisanje o dosadašnjim aktivnostima saniranja neuređenih odlagališta u Crnoj Gori“, navodi se u javnom konkursu.

Te aktivnosti odnose se i na ažuriranje spiska neuređenih odlagališta, sa akcentom na slivove reka koje imaju prekogranični karakter.

Kako je saopšteno, ovim konkursom može se raspodeliti ukupno deset hiljada evra.

Navodi se da se za jedan program može dodeliti najmanje 800 evra, a najviše dve hiljade evra.

Na konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva programa, ali joj se može dodeliti novac samo za jedan.

„Ta NVO može biti i partner na samo jednom programu u okviru ovog javnog poziva“, dodaje se u javnom konkursu.

Prijave na konkurs mogu se podnositi do 8. septembra.

Izvor: MINA/ RTCG

Milisav Pajević