Crna Gora donela Uredbu o podsticaju za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora

Region

Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je donela Uredbu o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

Donošenje ovog akta, u skladu sa obavezom propisanom Zakonom o energetici, upotpunjuje se pravni okvir i definišu uslovi za investiranje u izgradnju i rekonstrukciju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

Uredbom se utvrđuju podsticajne cene za električnu energiju proizvedenu u objektima koji koriste obnovljive izvore energije i objektima za visokoefikasnu kogeneraciju, odnosno način njihovog utvrđivanja.

Definiše se i umanjenje podsticajne cene od početka 2020. godine, što će imati pozitivni uticaj na sve kupce električne energije.

Milisav Pajević