Crna Gora donela Program monitoringa za životnu sredinu

Vlada Crne Gore donela je Program monitoringa za životnu sredinu za 2017. godinu.

Kako je navedeno, program definiše aktivnosti u šest oblasti – kvalitet vazduha, sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu, stanje ekosistema priobalnog mora, biodiverzitet, buka i radioaktivnost. Rezultati monitoringa će biti osnova za definisanje preporuka i mjera koje je neophodno sprovesti u narednom periodu u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine.

U oblasti usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, Vlada je donela Uredbu o graničnim vrednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porekla. Ovom Uredbom propisuju se vrste tečnih goriva naftnog porekla, granične vrednosti sadržaja zagađujućih materija, sadržaj aditiva na bazi metala i druge karakteristike goriva koje, u pogledu zaštitu životne sredine, treba da ispunjavaju goriva koja se stavljaju u promet. Definisan je i način utvrđivanja i praćenja karakteristika goriva, metode za smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh i način izveštavanja o usklađenosti sa propisanim kriterijumima.

izvor: rtcg.me

Sandra Jovićević