Crna Gora donela Program gazdovanja šumama za 2019. godinu

Vesti | Region

Vlada Crne Gore donela je Program gazdovanja šumama za 2019. godinu.

Ovim dokumentom su definisane mere za gazdovanje šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja na godišnjem nivou, kako bi se obezbedilo održivo gazdovanje i upravljanje ovim resursom.

Ciljevi koji se postižu ovim Programom su: unapređenje stanja u oblasti upravljanja šumama; realizacija aktivosti na poslovima uređivanja šuma, realizacija obaveza na uzgoju i zaštiti; unapređenje stanja šuma i stvaranja uslova za njihovo održivo korišćenje; unapređenje međunarodne saradnje i obezbeđenje stručne pomoći i edukacija zaposlenih.

Milisav Pajević