Čist vazduh u Podgorici tokom aprila

Foto: Pixabay

Vazduh u Podgorici tokom aprila nije bio zagađen, pokazale su analize koje vrši Centar za ekotoksikološka istraživanja.

Nakon što je u prethodnih pet meseci, od novembra 2016. do marta 2017. godine, granica tolerancije koncentracije PM10 čestica u vazduhu prekoračena 79 puta, tokom aprila nisu zabeležena prekoračenja.

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore saopštila je da su sve srednje dnevne vrednosti suspendovanih čestica PM10 tokom meseca aprila bile ispod propisane granične vrednosti.

izvor: vijesti.me

Sandra Jovićević